Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭: ಗೋಷ್ಠಿ ೪ : ಎಡ ಬಲಗಳ ನಡುವೆ?

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭: ಗೋಷ್ಠಿ ೪ : ಎಡ ಬಲಗಳ ನಡುವೆ?

ಗೋಷ್ಠಿ ೪ : ಎಡ ಬಲಗಳ ನಡುವೆ?

ಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
ನಟರಾಜ ಹುಳಿಯಾರ
ಮಂಜುನಾಥ ಅಜ್ಜಂಪುರ

ನಿರ್ದೇಶಕರು : ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ

ನೋಡಿರಿ ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭ ರ ಗೋಷ್ಠಿ “ಎಡ ಬಲಗಳ ನಡುವೆ?” ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ಮಿಂಬರಹದಲ್ಲಿ…