ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ರಂಗಾಯಣ ಧಾರವಾಡ.  ರೆಪರ್ಟರಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸುವ ನಾಟಕ “ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್.

ರಂಗಾನುವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ : ವೀಣಾ ಶರ್ಮಾ , ನವದೆಹಲಿ. ದಿನಾಂಕ : 12 – 01 – 2020 ರವಿವಾರ ಸಂಜೆ : 7 . 00ಗಂಟೆಗೆ

ಸ್ಥಳ : ರಂಗಾಯಣ , ಪಂ . ಬಸವರಾಜ ರಾಜಗುರು ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ – ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ , ಧಾರವಾಡ.

ನೀವು ಬನ್ನಿ , ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕರೆತನ್ನಿ.

Leave a Reply