Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ – ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ

ಕೇಳಿರಿ ಚರ್ಚೆಯ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ
ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ
ದಿನಾಂಕ: ೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭

ಚರ್ಚಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕ ಖ್ಯಾತ ಅನುವಾದಕರಾದ ಕೆ. ನಲ್ಲತಂಬಿ ಅವರು ಅನುವಾದಿಸಿದ ತಮಿಳಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮುರುಗನ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ’.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: