Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಪ್ರೀತಿ ಹಂಬಲ

ಕಣ್ಣ ತುಂಬಾ ನೋಡುವ ಹಂಬಲ
ಅದಕ್ಕೆ ಹೃದಯದ ಅತೀ ಬೆಂಬಲ
ಬಂದಂತಾಗಿದೆ ಈಗ ಆನೆ ಬಲ
ತಾಳಲಾರೆ ಇನ್ನ ಸದ್ಯ ಬಂದಬಿಡಲಾ.

ಧಾರವಾಡ ವಿಜು

Leave a Reply