Shopping Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಪೋಷಣೆ

ಪೋಷಣೆ
ಮಕ್ಕಳನು ಬೆಳೆಸುವದು ಇಂದು ಬಲು ಕಷ್ಟ…
ನೂರೆಂಟು ಸೆಳೆತಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಅವರಿಷ್ಟ…
ಆನೆ ನಡೆದದ್ದೇ ದಾರಿ.. ತಡೆಯುವವರಾರು?
ತಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪಾಯ ಹಲವಾರು ….

ಅಂದು- ಇಂದು
ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಂದು ಹುಲಿರಾಯ
ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಉಳಿಸಿ ಮಾಡಿದನು ಸಹಾಯ…
ಸತ್ಯ ನುಡಿದರೆ ಇಂದು ಏನಾಗಬಹುದು?
ಬಾಪುಜಿಯವರಂತೆ ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.