Availability: In Stock

ಜ್ಯೋತಿ ಬಾ ಫುಲೆ

SKU: jyoti-baa-phule-ebook

Original price was: $0.30.Current price is: $0.27.

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಜ್ಯೋತಿ ಬಾ ಫುಲೆ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Description

ವಿದ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮತಿಹೀನರಾದೆವು, ಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನೀತಿಹೀನರಾದೆವು

ನೀತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಗತಿಹೀನರಾದೆವು, ಗತಿಗೆ‌ಟ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ನರಳಿದೆವು

ಹಣವಿಲ್ಲದೆ, ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗದೆ ಶೂದ್ರ ರೆಲ್ಲ ಚಡಪಡಿಸಿದರು

ಅವಿದ್ಯಾ ಅನರ್ಥ ಪರಂಪರೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನಿರಂತರ ನರಳುತ್ತಿರುವೆವು

ಜ್ಯೋತಿ  ಬಾ ಫುಲೆಯವರು ತಮ್ಮ ಮಡ ದಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಯವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವನ್ನು  ನೀಡಿ ೧೮೪೭ ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.  ೧೮೭೩ ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಶೋಧಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.ಅವರನ್ನು  ‘ಮಹಾತ್ಮ’ ಎಂದು ಕರೆದರು

Additional information

Category

Author

Publisher

Book Format

Ebook

Year Published

2021

Pages

48

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.