Description

ನನ್ನದಲ್ಲದ್ದು – ಇದು ಡಾ. ನಾ. ಮೊಗಸಾಲೆಯವರ ಬಹುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾದಂಬರಿ.ಇದು ೧೯೭೭ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ೧೯೭೭ ಸಾಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿತ್ತು.

Additional information

Author

Publisher

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Category

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.