Availability: In Stock

ಸೊನಾಟಾ

Author: Girish Karnad
SKU: sonata-ebook

Original price was: $0.60.Current price is: $0.36.

ಸೊನಾಟಾ –

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪಿಯನೋದಂಥಹ ಏಕ ವಾದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಪಿಟೀಲು – ಚೆಲೋದಂಥಹ ಒಂದು ತಂತು ವಾದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕೃತಿ. (ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸನ್ನಾಟಾ‘ ಎಂದರೆ ‘ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ‘ ಎಂದರ್ಥ.)
ಈ ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಮರಾಠಿ ಲೇಖಕರು ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಎಲಕುಂಚವಾರ . ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ

Description

ಸೊನಾಟಾ –

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪಿಯನೋದಂಥಹ ಏಕ ವಾದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಪಿಟೀಲು – ಚೆಲೋದಂಥಹ ಒಂದು ತಂತು ವಾದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕೃತಿ. (ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸನ್ನಾಟಾ‘ ಎಂದರೆ ‘ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ‘ ಎಂದರ್ಥ.)
ಈ ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಮರಾಠಿ ಲೇಖಕರು ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಎಲಕುಂಚವಾರ . ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ

Additional information

Category

Author

Publisher

Language

Kannada

Book Format

Ebook

Year Published

2014

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.