ಅಡುಗೆಮನೆ ಸೈನ್ಸ್
100.00 60.00 Add to basket
Sale!

ಅಡುಗೆಮನೆ ಸೈನ್ಸ್

100.00 60.00

ಅಡುಗೆಮನೆ ಸೈನ್ಸ್

ಅಡುಗೆ ಸೋಡ, ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಹಾಳೆ, ಅಂಟುಪಟ್ಟಿ (ಸೆಲೋಫೇನ್ ಟೇಪ್) ಸೇಬು, ಆಸ್ಪಿರಿನ್, ಬಾಳೆ, ಬೂದಿ, ಬೊರಾಕ್ಸ್, ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯೋಗಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ.

  • Category: Articles
  • Author: Naa Someshwar
  • Publisher: Shadashkaraswamy Digaonkar Trust
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.