ಬಂಟರು ಯಾನೆ ನಾಡವರು
200.00 120.00 Add to basket
Sale!

ಬಂಟರು ಯಾನೆ ನಾಡವರು

200.00 120.00

ಬಂಟರು ಯಾನೆ ನಾಡವರು:

ಈ ಕೃತಿಯು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  • Category: Articles
  • Author: Dr. Shekara
  • Publisher: Suvvi Publication
  • Language: Kannada
  • ISBN: 978-81-936884-5-8
  • Book Format: Ebook

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.