ಬರಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲವೊ ಅಣ್ಣಾ!
$2.18 $1.05 Add to basket
Sale!

ಬರಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲವೊ ಅಣ್ಣಾ!

by Dr. B M Puttaiah

Sold by Yaji Prakashana

Ebook

$2.18 $1.05

ಬರಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲವೊ ಅಣ್ಣಾ!
ವಿಷಯ-ವಿಚಾರ-ವಿಮರ್ಶೆ-ವಿಡಂಬನೆ-ವಿನೋದ

ಡಾ. ಬಿ ಎಂ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನವರ ‘ಬರಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲವೊ ಅಣ್ಣಾ!’ ಕೃತಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಬರವಣಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬರವಣಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ವೈನೋದಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಾಗಿ ಓದುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅನುಭವಗಳು ಎಲ್ಲರದೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬರೆಹ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ನಗೆಯುಕ್ಕಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಂತನೆಗೂ ಗುರಿಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ವಿಶೇಷ.

  • Category: Articles
  • Author: Dr. B M Puttaiah
  • Publisher: Yaji Prakashana
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.