ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ-3(ಸಾಹಿತ್ಯೋಪಾಸಕರು)
220.00 198.00 Add to basket
Sale!

ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ-3(ಸಾಹಿತ್ಯೋಪಾಸಕರು)

220.00 198.00

ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ-3(ಸಾಹಿತ್ಯೋಪಾಸಕರು):

ಛಾಯಾಬಿಂಬವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ರೇಖೆಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ತೇಲುತ್ತವೆ; ಮಾಸಿಹೋಗುತ್ತವೆ; ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಛಾಯಾಬಿಂಬವು ಹೆಗ್ಗುರುತನ್ನಾದರೂ ಉಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟುಮಾತ್ರವಾದರೂ ಪೂರ್ವಿಕರ ಸ್ವರೂಪದ ಛಾಯೆ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂತೋಷಪಡುವ ನವೀನರು ಕೆಲಮಂದಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಂಬಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಹಾಕಿದೆ.

  • Book Format: Paperback
  • Author: DVG
  • Category: Articles
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Prakashana

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.