ಕಂಬಾರ ಕಾವ್ಯ ಕಾರಣ
$2.18 $1.31 Add to basket
Sale!

ಕಂಬಾರ ಕಾವ್ಯ ಕಾರಣ

by Dr. Sarjoo Katkar

Sold by Yaji Prakashana

Paperback

$2.18 $1.31

ಕಂಬಾರರ ಕಾವ್ಯ ಕಾರಣ:

‘ಕಂಬಾರರ ಕಾವ್ಯ ಕಾರಣ’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಾರರ ಮಗಳಾದ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಡಿನ ಹಿರಿ-ಕಿರಿಯ ಕವಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕವನದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  • Category: Articles
  • Author: Dr. Sarjoo Katkar
  • Publisher: Yaji Prakashana
  • Language: Kannada
  • ISBN: 978-93-83717-34-7
  • Book Format: Paperback

ಕಂಬಾರರ ಕಾವ್ಯ ಕಾರಣ:

‘ಕಂಬಾರರ ಕಾವ್ಯ ಕಾರಣ’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಾರರ ಮಗಳಾದ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಡಿನ ಹಿರಿ-ಕಿರಿಯ ಕವಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕವನದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.