ಖೆಡ್ಡಾ
$2.18 $1.96 Add to basket
Sale!

ಖೆಡ್ಡಾ

by Premshekar

Sold by Sahitya Prakashana

Paperback

$2.18 $1.96

ಖೆಡ್ಡಾ:

ಮನರಂಜನೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪುಟ ತುಂಬಿಸುವುಕ್ಕಿಂತಲೂ ಓದುಗರನ್ನು ದಢದಢನೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಧೊಪ್ಪನೆ ಕೆಡವಿಬಿಡುವಂತಹ ಕಥಾತಂತ್ರವಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ನಾನೇ ರೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿದ ದಾರಿ. ಜತೆಗೇ ಕಥೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪತ್ತೇದಾರನಷ್ಟೇ ಖಳನಾಯಕನೂ ಬುದ್ದಿವಂತ ಹಾಗೂ ಚಾಲಾಕಿಯಾಗಿರುವದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಎಂದಿಗೂ ಮುಕ್ಕಾಗಕೂಡದು ಎನ್ನುವುದರತ್ತ ನನ್ನ ಗಮನ.

  • Book Format: Paperback
  • Author: Premshekar
  • Category: Articles
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Prakashana

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.