ಕುಶಲೋಪರಿ
$0.27 $0.16 Add to basket
Sale!

ಕುಶಲೋಪರಿ

by Sharath H.K

Sold by Prajodaya Prakashana

Ebook

$0.27 $0.16

ಕುಶಲೋಪರಿ

ಶರತ್ ಎಚ್.ಕೆ.

‘ಕುಶಲೋಪರಿ’ ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನಗಳ ಗುಚ್ಛ.  ಲೇಖಕರ  ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಃ ಲೇಖಕರೇ  ಭಾಗಿಯಾದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಬರಹಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

  • Category: Articles
  • Author: Sharath H.K
  • Publisher: Prajodaya Prakashana
  • Language: Kannada
  • ISBN: 978-1-365-67972-8
  • Book Format: Ebook

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.