ಮೌಲ್ಯ ಮುನ್ನೂರು
100.00 90.00 Add to basket
Sale!

ಮೌಲ್ಯ ಮುನ್ನೂರು

100.00 90.00

ಮೌಲ್ಯ ಮುನ್ನೂರು:

ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸುಮದೇವನ ದೃಷ್ಠಾಂತಕಲಿಕಾಶತಕ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರನ ಚಾರುಚರ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಹಣನ ಶಾಂತಿಶತಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಸುವುದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಮುನ್ನ ದೃಷ್ಠಾಂತಕಲಿಕಾಶತಕ ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಮೂರೂ ಶತಕಗಳು ಸಮೂಲವಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೇಳಕು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.

  • Book Format: Paperback
  • Author: Dr. Shatavadhani R. Ganesh
  • Category: Articles
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Prakashana

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.