ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

$9.99

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಳಿತನ್ನೇ ತನ್ನ ಜೀನವನೋದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಆತ್ಮಕಥೆಯಾಗಿದೆ.

  • Category: Biography
  • Author: Reddy Y.V
  • Publisher: Akshara Prakashana
  • Book Format: Ebook
  • Language: Kannada

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.