ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನದೆ ನಡೆ…
$1.09 $0.65 Add to basket
Sale!

ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನದೆ ನಡೆ…

by Dr. Govind Prahlad Bhagoji

Sold by Minchinaballi Granthamale

Ebook

$1.09 $0.65

ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನದೆ ನಡೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದಿ. ಬುರ್ಲಿ ಬಿಂದುಮಾಧವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಹಂಬಲದಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತನ್ನಿಮಿತ್ತ ಡಾ. ಜಿ. ಪಿ. ಭಾಗೋಜಿಯವರ ಆತ್ಮಕಥನವನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಕೃತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡಾ. ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭಾಗೋಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿ, ದೈವ ಸಾಗಿಸಿದತ್ತ ಸಾಗಿ, ಪಶುವೈದ್ಯರಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಗುಜರಾತ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು, ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆ , ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪಶುವೈದ್ಯರಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿರುವರು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೃತಿಯನ್ನುಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಂತೋಷವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಟನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಡಾ. ಜಿ. ಪಿ. ಭಾಗೋಜಿಯವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

  • Category: Biography
  • Author: Dr. Govind Prahlad Bhagoji
  • Publisher: Minchinaballi Granthamale
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.