ಪಾಪು 98
200.00 180.00 Add to basket
Sale!

ಪಾಪು 98

by Dr. Patil Puttappa

Sold by Sahitya Prakashana

200.00 180.00

ಪಾಪು 98:

ಪಪೂ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯಾಗಿ, ಬರಹಗಾರರಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಕಾವಲು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೊ ಮೇಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಗುಣಗಳೆಂದರೆ ತತ್ವಕೆ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಾಡುವ ಧೆರ್ಯಸ್ಥರ್ಯ. ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಮನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮಡೆಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆತ್ಮಗೌರವ ಎಂದರೆ ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆತ್ಮಗೌರವ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು.

  • Book Format: Paperback
  • Author: Dr. Patil Puttappa
  • Category: Biography
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Prakashana

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.