ಮಂಡೂಕ ಮಹಾರಾಜ
80.00 79.00 Add to basket
Sale!

ಮಂಡೂಕ ಮಹಾರಾಜ

by Rohith Chakrathirtha

Sold by Ayodhya Publications

80.00 79.00

ಇದು ನೆರೆದೇಶಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪದ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ರಷ್ಯಾ ಮುಂತಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕಥೆಯೂ ಆಕರ್ಷಕ ವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಆನಂದದಾಯಕ ಅನುಭವವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಇವೆ.

  • Book Format: Paperback
  • Author: Rohith Chakrathirtha
  • Category: Children Stories
  • Language: Kannada
  • Publisher: Ayodhya Publications
  • Year Published: 2020
  • ISBN: 978-81-945146-9-5
  • Pages: 104+4

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.