ಸೋಮಾರಿ ಓಲ್ಯಾ
$0.34 $0.20 Add to basket
Sale!

ಸೋಮಾರಿ ಓಲ್ಯಾ

by Vaidehi

Sold by Jadabharata Prakashan

Ebook

$0.34 $0.20

ಸೋಮಾರಿ ಓಲ್ಯಾ
(ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ)

ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹತ್ತುವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದ ನಾಟಕವಿದು. The Lost Ring ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಪದ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದದ್ದು. ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳ ಬಿಡಿ ನೇಸಲುಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.

  • Category: Children Literature
  • Author: Vaidehi
  • Publisher: Jadabharata Prakashan
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.