ಶ್ರೀವತ್ಸ ಸ್ಮ್ರಿತಿ
$1.77 $1.59 Add to basket
Sale!

ಶ್ರೀವತ್ಸ ಸ್ಮ್ರಿತಿ

by Sumatheendra Nadig

Sold by Sahitya Prakashana

Paperback

$1.77 $1.59

ಏನು ಬೇಕಾದರಾಗಲಿ, ನಾಡಿಗರು ಸೋತು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಸೋಲುವದು ಗಂಡಿಗೆ ಭೂಷಣ. ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಸೋಲುವದು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭೂಷಣ. ನಾಡಿಗರು ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಸೋತವರು. ಅದರಿಂದಲೇ ಗೆದ್ದವರು.

ಭೂತಕಾಲದ ಋಷಿಗಳನ್ನು ವರ್ತಮಾನದ ನವ್ಯತೆಯನ್ನು ಜತೆಯಾಗಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ನಾಡಿಗರು.

  • Book Format: Paperback
  • Author: Sumatheendra Nadig
  • Category: Samagra Sahitya
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Prakashana

ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಪಂಡಿತರೂ ಉಂಟು. ಭೂತಕಾಲವಿಲ್ಲದೆ ವರ್ತಮಾನದಲೇ ತೆವಳುವ ನವ್ಯರೂ ಉಂಟು. ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಲ ಬಾಧಿತರಾದ ಕೂಪಮಂಡೂಕಗಳು,

ನಾಡಿಗರು ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿದರು. ಭೂತ-ವರ್ತಮಾನಗಳನ್ನು ಬೆಸೆದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನತ್ತ ಕಣ್ಣೋಡಿಸಿದರು, ಆ ನಾಡೀಗ ಈ ನಾಡೀಗ ಜತೆ ಸೇರಿ ಬಾನಾಡಿಗರಾದರು. ನಾಡಿಗರನ್ನು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಮೆಚ್ಚದಿರುವುದು, ಮತ್ತು ನಾನು ಮೆಚ್ಚುವುದೂ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ.

ಒಂದು ಹೊಸ ಪಂಥಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ನಾಡಿಗರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.