ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು
$1.63 $1.36 Add to basket
Sale!

ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು

by K.V.Subbanna

Sold by Akshara Prakashana

Ebook

$1.63 $1.36

ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ  ಮತ್ತು  ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು

ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗವು, ತನ್ನ ಕಿರುಭಾಷೆಯ ಅಂಗೈನೆಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡವೆಂಬ ನಿಸ್ಸೀಮೆಯ ಪ್ರತಿಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತದೆ.

  • Category: Essays
  • Author: K.V.Subbanna
  • Publisher: Akshara Prakashana
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook

ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ  ಮತ್ತು  ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು

ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗವು, ತನ್ನ ಕಿರುಭಾಷೆಯ ಅಂಗೈನೆಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡವೆಂಬ ನಿಸ್ಸೀಮೆಯ ಪ್ರತಿಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕಿರು ಕಂದಪದ್ಯವು ಅದನ್ನು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಕಾವೇರಿಯಿಂದಂಗೋದಾವರಿವರಂಇರ್ದನಾಡುಅದು ಕನ್ನಡದೊಳ್ಭಾವಿಸಿದ ಜನಪದಂ’. ನಾಡು ಮತ್ತು ಜನಪದವು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೌಗೋಲಿಕ ಘಟಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಅದುಭಾವಿತವಾದದ್ದು; ‘ಕನ್ನಡವೆಂಬುದರ ಒಳಗಡೆ ಚಿಪ್ಪಿನ ಒಳಗೆ ಎನ್ನಿ — ‘ಭಾವಿತವಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ, ‘ಕನ್ನಡವೆಂಬುದು ಒಂದು ಚಿತ್ಜಗತ್ತು, ಒಂದು ಕಣಸು, ದರ್ಶನ; ಮೊದಲು ಚಿತ್ -………………………..

ಇದುವಿಶದವಾದದ್ದು; ವಸುಧೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪಕವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು, ‘ವಸುಧಾವಲಯ ವಿಲೀನ, ವಸುಧೆಯ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಕಿರುಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದೂ ತನ್ನೊಳಗೆ ವಸುಧೆಯನ್ನೇ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಕನ್ನಡ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನುಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗವು ಕಂಡರಿಸಿಟ್ಟಿದೆ…………

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.