ಮಂಕರು ಬೆಪ್ಪರು
$1.29 $0.78 Add to basket
Sale!

ಮಂಕರು ಬೆಪ್ಪರು

by Ra.Shi.

Sold by VIVIDLIPI

Ebook

$1.29 $0.78

ಮಂಕರು ಬೆಪ್ಪರು

“ಮಂಕರು ಬೆಪ್ಪರು” ಎಂಬ ಈ ನಗೆ ಸಂಕಲನ ರಾ.ಶಿ.ಯವರ “ತುಟಿ ಮೀರಿದುದು” ಹಾಗೂ “ನಗು ಸರಸಿ ಅಪ್ಸರೆಯರು” ಇವುಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ.
ಈ ಬರಹಗಳು ರಾ.ಶಿ.ಯವರ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಒಂದು ಮುಖ.

  • Category: Essays
  • Author: Ra.Shi.
  • Publisher: VIVIDLIPI
  • Language: Kannada
  • ISBN: 81-89818-22-8
  • Book Format: Ebook

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.