ನಯಸೇನನ ಧರ್ಮಾಮೃತ
300.00 180.00 Add to basket
Sale!

ನಯಸೇನನ ಧರ್ಮಾಮೃತ

300.00 180.00

ರಮೇಶ ಆಚಾರ್ ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಯಸೇನನ ಧರ್ಮಾಮೃತವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ.ನಯಸೇನನು ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವೇ ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

  • Category: Essays
  • Author: Dr. Ramesh Achar
  • Publisher: Suvvi Publication
  • Language: Kannada
  • Pages: 316
  • Year Published: 2017
  • ISBN: 978-81-934358-1-6
  • Book Format: Ebook

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.