ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೊನಾ
100.00 60.00 Add to basket
Sale!

ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೊನಾ

100.00 60.00

ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೊನಾ

ಇದು ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೊನಾ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

  • Category: medical
  • Author: Dr. Satyanarayana Bhat P
  • Publisher: Sahitya Loka Publication
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.