ಪಲ್ಲಟ
$0.82 $0.49 Add to basket
Sale!

ಪಲ್ಲಟ

$0.49

ಪಲ್ಲಟ – ಇದು ಡಾ. ನಾ. ಮೊಗಸಾಲೆಯವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾದಂಬರಿ. ಇದು ೧೯೭೮ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.

  • Author: Na. Mogasale
  • Publisher: Kannada Sangha Kantavar
  • Book Format: Ebook
  • Language: Kannada
  • Category: Novel

ಪಲ್ಲಟ – ಇದು ಡಾ. ನಾ. ಮೊಗಸಾಲೆಯವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾದಂಬರಿ. ಇದು ೧೯೭೮ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.