ಗೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯಾ – ಜನವರಿ ೨೦೧೮
12.00 8.00 Add to basket
Sale!

ಗೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯಾ – ಜನವರಿ ೨೦೧೮

by

Sold by VIVIDLIPI

Periodical

12.00 8.00

ಗೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯಾ – ಜನವರಿ ೨೦೧೮

ಸಂಪಾದಕೀಯ…

ಗೊಂಬೆಯಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ 

ಶಿಳ್ಳೇಕ್ಯಾತರೆಂದರೆ ಯಾರು? ಪರ್ಯಾಯ ಹೆಸರುಗಳು

ಗೊಂಬೆಯಾಟಗಳ ತೌಲನಿಕ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಾಲುಗಳು

  • Publisher: VIVIDLIPI
  • Language: Kannada
  • Book Format: Periodical
  • Category: Periodical

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.