ಬಾಳೂರ ಗುಡಿಕಾರ
$1.50 $0.90 Add to basket
Sale!

ಬಾಳೂರ ಗುಡಿಕಾರ

by B. Suresh

Sold by VIVIDLIPI

Ebook

$1.50 $0.90

‘ಬಾಳೂರ ಗುಡಿಕಾರ’

ಹೆನ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಸೆನ್ ನ ‘ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡರ್’ ನಾಟಕದ
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾದ ನಾಟಕ.

ಈ ನಾಟಕದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೫, ೨೦೧೦ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಕಾಮಾನಿ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಬ್ಸೆನ್ ನಾಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಂಗಾನುಭವ ಮೂಡಿಸಲು ದುಡಿದ ಬಂಧುಗಳು ಇವರು.

  • Category: Plays
  • Author: B. Suresh
  • Publisher: VIVIDLIPI
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.