ಬೆಂದ ಕಾಳು ಆನ್ ಟೋಸ್ಟ್
$0.82 $0.74 Add to basket
Sale!

ಬೆಂದ ಕಾಳು ಆನ್ ಟೋಸ್ಟ್

by Girish Karnad

Sold by Manohara Granthamala

Paperback

$0.82 $0.74

ಬೆಂದ ಕಾಳು ಆನ್ ಟೋಸ್ಟ್

ಒಂದು ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅರಸ ವೀರ ಬಲ್ಲಾಳ ಬೇಟೆಗೆಂದು ಹೊರಟವನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸುತ್ತಾಡಿ ಹಸಿದು ಬಳಲಿ ಬಸವಳಿದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಿ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದಳು. ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅರಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಬೆಂದಕಾಳೂರುಎಂಬ ಊರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ. ಅದೇ ಮುಂದೆಬೆಂಗಳೂರುಆಯಿತು.

  • Category: Plays
  • Author: Girish Karnad
  • Publisher: Manohara Granthamala
  • Language: Kannada
  • ISBN: 978-93-81822-55-5 
  • Book Format: Paperback

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.