ಮಾಲತೀ ಮಾಧವ
$1.23 $0.98 Add to basket
Sale!

ಮಾಲತೀ ಮಾಧವ

$1.23 $0.98

ಮಾಲತೀ ಮಾಧವ
ಇದು ಭವಭೂತಿ ಮಹಾಕವಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ರಂಗರೂಪವಾಗಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು :
೧: ಬಕುಲದ ದಾರಿ
೨: ಬಿಳಿಯ ಮನೆ
೩: ಹುಲಿಯ ಬೇಟೆ
೪: ಮಸಣದ ಚಿತ್ರ
೫: ಮದುವೆಯ ಆಟ
೬: ಬೇಸಿಗೆಯ ಮಿಂಚು

  • Category: Plays
  • Author: Akshara K V
  • Publisher: Akshara Prakashana
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook
  • Pages: 72
  • Year Published: 2016

ಮಾಲತೀ ಮಾಧವ
ಇದು ಭವಭೂತಿ ಮಹಾಕವಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ರಂಗರೂಪವಾಗಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು :
೧: ಬಕುಲದ ದಾರಿ
೨: ಬಿಳಿಯ ಮನೆ
೩: ಹುಲಿಯ ಬೇಟೆ
೪: ಮಸಣದ ಚಿತ್ರ
೫: ಮದುವೆಯ ಆಟ
೬: ಬೇಸಿಗೆಯ ಮಿಂಚು

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.