ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು
$1.36 $1.09 Add to basket
Sale!

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು

$1.36 $1.09

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು
ದಿ| ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅನುವಾದಗಳು ಇವು. ೧೯೯೮ರಲ್ಲಿ, ನೀನಾಸಮ್ ತಂಡದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಠಾಕೂರರ ‘ರಕ್ತ ಕರಬೀ’ ನಾಟಕವನ್ನು ‘ಕೆಂಪು ಕಣಗಿಲೆ’ ಎಂದೂ ೨೦೦೪ರಲ್ಲಿ ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ‘ರಾಜಾ ಓ ರಾಣಿ’ ನಾಟಕವನ್ನು ‘ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿ’ ಎಂದೂ ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅವೆರಡೂ ಅನುವಾದಗಳನ್ನೂ ಈಗ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪರಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟವಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೂ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಯಾರಾದ ಈ ಕನ್ನಡ ರೂಪಗಳು ರಂಗಾಸಕ್ತರನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಹಂಬಲ.

  • Category: Plays
  • Author: K.V.Subbanna
  • Publisher: Akshara Prakashana
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook
  • Year Published: 2004

ದಿ| ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅನುವಾದಗಳು ಇವು. ೧೯೯೮ರಲ್ಲಿ, ನೀನಾಸಮ್ ತಂಡದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಠಾಕೂರರ ‘ರಕ್ತ ಕರಬೀ’ ನಾಟಕವನ್ನು ‘ಕೆಂಪು ಕಣಗಿಲೆ’ ಎಂದೂ ೨೦೦೪ರಲ್ಲಿ ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ‘ರಾಜಾ ಓ ರಾಣಿ’ ನಾಟಕವನ್ನು ‘ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿ’ ಎಂದೂ ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅವೆರಡೂ ಅನುವಾದಗಳನ್ನೂ ಈಗ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪರಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟವಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೂ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಯಾರಾದ ಈ ಕನ್ನಡ ರೂಪಗಳು ರಂಗಾಸಕ್ತರನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಹಂಬಲ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.