ಸಂತ್ಯಾಗ ನಿಂತಾನ ಕಬೀರ
$2.18 $1.31 Add to basket
Sale!

ಸಂತ್ಯಾಗ ನಿಂತಾನ ಕಬೀರ

by Gopal Wajapeyi

Sold by Yaji Prakashana

Ebook

$2.18 $1.31

ಸಂತ್ಯಾಗ ನಿಂತಾನ ಕಬೀರ

ಇದು ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿಯವರು ರಚಿಸಿರುವ ನಾಟಕ. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  • Category: Plays
  • Author: Gopal Wajapeyi
  • Publisher: Yaji Prakashana
  • Language: Kannada
  • ISBN: 978-93-83717-16-3
  • Book Format: Ebook

ಸಂತ್ಯಾಗ ನಿಂತಾನ ಕಬೀರ

ಇದು ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿಯವರು ರಚಿಸಿರುವ ನಾಟಕ. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.