ವೆನಿಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ವಿಕ್ರಮ
$1.36 $1.09 Add to basket
Sale!

ವೆನಿಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ವಿಕ್ರಮ

by Akshara K V

Sold by Akshara Prakashana

Ebook

$1.36 $1.09

ವೆನಿಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ವಿಕ್ರಮ :
ವೆನಿಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ  –

ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿವೆಪೋರ್ಷಿಯಾಬೆಸಾನಿಯೋ, ನೆರಿಸಾಗ್ರೇಷಿಯಾನೋ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಕಾಲೋರೆನ್ ಜೋಮೊದಲಿನೆರಡು ಶೋಧಿಸಿ, ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರಿನ ಹಾಗೆ.  

ಕ್ರಮ  ವಿಕ್ರಮ   –

ಶೇಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್  ನಾಟಕ ರಚನೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಅತ್ಯಂತ ಗೊಂದಲದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿರಬಹುದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯಪ್ರಕೃತಿ, ನಶ್ವರಶಾಶ್ವತ ಇವುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ.  

  • Category: Plays
  • Author: Akshara K V
  • Publisher: Akshara Prakashana
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook

ವೆನಿಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ವಿಕ್ರಮ :
ವೆನಿಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ  –

ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿವೆಪೋರ್ಷಿಯಾಬೆಸಾನಿಯೋ, ನೆರಿಸಾಗ್ರೇಷಿಯಾನೋ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಕಾಲೋರೆನ್ ಜೋಮೊದಲಿನೆರಡು ಶೋಧಿಸಿ, ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರಿನ ಹಾಗೆಜೆಸಿಕಾಲೋರೆನ್ ಜೋ ಪ್ರೇಮಪ್ರಸಂಗ ಮನಸ್ಸು ಪುಲಕಗೊಳಿಸುವ ತಂಗಾಳಿಯ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಜೊತೆ ಆಡುವ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು, ನಾಜೂಕು, ಸದಾ ಸಮತೂಕ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿನೀತಿಗಳುಲೋರೆನ್ ಜೋಜೆಸಿಕಾ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಕುರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯ ರೀತಿಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುಣಿಸುವಂಥದುಯೆಹೂದಿ ಶೈಲಾಕನ ಮಗಳು ಜೆಸಿಕಾ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯುವ ಲೋರೆನ್ ಜೋ  ಇವರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಗಂಡುಹೆಣ್ಣುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮದ ಆಕರ್ಷಣೆಐದನೆ ಅಂಕದ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ಹೂವಿನ ದಳಗಳು ಅರಳಿದ ಹಾಗೆ ಅರಳುತ್ತವೆ.  ‘ಸುಮಕೆ ಸೌರಭ ಬಂದ ಗಳಿಗೆಕೂಡ ಇದೆ ಇರಬೇಕು.

ಕ್ರಮ  ವಿಕ್ರಮ   –

ಶೇಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್  ನಾಟಕ ರಚನೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಅತ್ಯಂತ ಗೊಂದಲದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿರಬಹುದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯಪ್ರಕೃತಿ, ನಶ್ವರಶಾಶ್ವತ ಇವುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲಶೇಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್  ಇಡೀ ಬದುಕು ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿದ್ದಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕುಶೇಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್  ನಿಗೆ ಕಾಡಿದ್ದಿರಬಹುದಾದ ಗುಂಗಿನ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವಂಚನೆ, ಢೋಂಗಿತನ ಹಾಗೂ ಢಾಂಬಿಕತೆಗಳುಆತ್ಮವಂಚನೆ, ಢಾಂಬಿಕತೆಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಪವಿತ್ರಅಪವಿತ್ರ, ಉತ್ತಮನೀಚ, ಹೆಣ್ಣುಗಂಡು ಇವುಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ; ….

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.