ಕಾತರ
$1.23 $0.98 Add to basket
Sale!

ಕಾತರ

by Nazeer Chandavar

Sold by Yaji Prakashana

Paperback

$1.23 $0.98

ಕಾತರ
ಕವನ ಸಂಕಲನ 

ಶ್ರೀಯುತ ನಜೀರ ಚಂದಾವರ ಅವರ ‘ಕಾತರ’ ಕವನ ಸಂಕಲನ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು.  ತಾವು ಕಂಡ ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಕವನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.