ಕಾವ್ಯಸಿಂಧು

ಕಾವ್ಯಸಿಂಧು

0.00

ಕಾವ್ಯಸಿಂಧು –

ಕಾವ್ಯಸಿಂಧು
ಹನಿಯಾಗಿ ಹೊನಲಾಗಿ
ಮನಕೆ ಚೇತನವಾಗಿ
ಹರಿದು ಬಾಹೊಳೆಯಾಗಿ
ಕಾವ್ಯಸಿಂಧು!

  • Category: Poetry
  • Author: Gururaj Siddapur
  • Publisher: Manohara Granthamala
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.