ಲೋಕಾಂತದ ಕಾವು
$2.04 $1.23 Add to basket
Sale!

ಲೋಕಾಂತದ ಕಾವು

by Dr. Mohan Kuntar

Sold by Yaji Prakashana

Ebook

$2.04 $1.23

`ಲೋಕಾಂತದ ಕಾವು’ ಸಂಕಲನದ ಕವಿತೆಗಳು  ಕುಂಟಾರ್ ಅವರ `ನವೋದಯ’ದ ಆಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  • Category: Poetry
  • Author: Dr. Mohan Kuntar
  • Publisher: Yaji Prakashana
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook

`ಲೋಕಾಂತದ ಕಾವು’ ಸಂಕಲನದ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ – ಕುಂಟಾರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ `ನವ್ಯ’ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಭಾವವಿದೆಯಾದರೂ ಅವರ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ `ನವೋದಯ’ದ ಆಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಕಡೆಗೇ ಇದೆ. ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿ ಭಾವಗೀತೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಧಾತು ಸಮಕಾಲೀನ ಸ್ಪಂದನ. ಕಾವ್ಯದ ಆಕೃತಿಯ ನೆಲೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಕಲನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯ ಪಠ್ಯ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನವೋದಯದ ಪ್ರಕೃತಿ ಗೀತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನಾಡಿನುಡಿಯ ಅಭಿಮಾನದ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಮಾತ್ರಾಲಯದ ಮಾದರಿಗಳು, ಕಥನಕವನಗಳು, ನವ್ಯದ ಮುಕ್ತಛಂದದ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ದ್ವಿಪದಿಗಳು, ಚೌಪದಿಗಳು, ಹನಿಗವನಗಳು, ಅಣಕುಗಳವರೆಗೆ ಹಲವು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.