ತಲಲಂ ಪಂ ಪಂ 
$0.41 $0.25 Add to basket
Sale!

ತಲಲಂ ಪಂ ಪಂ 

by Smt. Sweta Naragund

Sold by Jadabharata Prakashan

$0.41 $0.25

ತಲಲಂ ಪಂ ಪಂ 

(ಮಕ್ಕಳ ಕವನಗಳು)

ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ನರಗುಂದ ಅವರ ‘ಕಿಂಕಿಣಿ’ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು 2006 ರಲ್ಲಿ ಜಡಭರತ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಕ್ಕಳ ಓಲೈಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಗುಣುಗುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಾಲಿ ಪದ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಬ್ದಗಳ ಕಿಂಕಿಣಿ ನಾದವನ್ನು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಇತರರಿಗೂ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶಬ್ದಗಳ ಲಾಲಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ವರ್ಧನೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು.
‘ತಲಲಂ ಪಂ ಪಂ’ ಸಂಗ್ರಹ ಧ್ವನಿಯ ರಭಸದಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಥ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಲೇ ಮಕ್ಕಳ ರಸಸಂಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.

  • Category: Poetry
  • Author: Smt. Sweta Naragund
  • Publisher: Jadabharata Prakashan
  • Language: Kannada

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.