ಕುಂತೀ ಸ್ತುತಿ- ಉದ್ದವ ಗೀತಾ
$1.36 $1.23 Add to basket
Sale!

ಕುಂತೀ ಸ್ತುತಿ- ಉದ್ದವ ಗೀತಾ

by Prof K S Narayanacharya

Sold by Sahitya Prakashana

Paperback

$1.36 $1.23

ಕುಂತೀ ಸ್ತುತಿ- ಉದ್ದವ ಗೀತಾ:

ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತದ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದ ಅವತರಣಿಕೆ. ಪ್ರೊ ಕೆ. ಎಸ್. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿ “ಕುಂತೀ ಸ್ತುತಿ”

  • Book Format: Paperback
  • Author: Prof K S Narayanacharya
  • Category: spiritual
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Prakashana

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.