ಋತ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ
40.00 35.00 Add to basket
Sale!

ಋತ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ

by DVG

Sold by Sahitya Prakashana

40.00 35.00

ಋತ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ:

ಋತ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ-ಇವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಭಂದವನ್ನೂ ವಿವರಿಸುವುದೇ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಉದ್ದೇಶ.

ದೇವರು ಎಂಬ ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಋತ. ಋತದಿಂದ ಸತ್ಯದ ವಿವೇಚನೆ. ಸತ್ಯಾನುಸರಣೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಧರ್ಮ. ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿತಸಾಧನೆಗೂ ಸಾಧಾರವಾದ ವರ್ತನೆಯೇ ಧರ್ಮ.

ಈ ಲೇಖಕರ ‘ದೇವರು’ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದವರು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಓದಬೇಕಾದದ್ದು.

  • Book Format: Paperback
  • Author: DVG
  • Category: spiritual
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Prakashana

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.