ಸಂಸ್ಕೃತಿ
100.00 90.00 Add to basket
Sale!

ಸಂಸ್ಕೃತಿ

by DVG

Sold by Sahitya Prakashana

100.00 90.00

ಸಂಸ್ಕೃತಿ:

ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಇರುವ ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಪ್ರಗತಿ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವು ಜಟಿಲ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವವಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರತಿ ಪುಟವು ಬುದ್ದಿಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲುದಾಗಿದೆ. ಸದಾಕಾಲವೂ ಜನತೆಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಉಪಕಾರಿ ಪುಸ್ತಕವಿದು.

  • Book Format: Paperback
  • Author: DVG
  • Category: spiritual
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Prakashana

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.