ಶ್ರೀತುಲಸೀ ಅಮೃತಪಾನ
$2.04 $1.84 Add to basket
Sale!

ಶ್ರೀತುಲಸೀ ಅಮೃತಪಾನ

by Swami Shivatmananda

Sold by Vamshi Publications

Paperback

$2.04 $1.84

ಶ್ರೀತುಲಸೀ ಅಮೃತಪಾನ:

ಒಂಬತ್ತು ಕಥೆಗಳು
ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾತ್ಮಾನಂದ

  • Category: spiritual
  • Author: Swami Shivatmananda
  • Publisher: Vamshi Publications
  • Language: Kannada
  • Book Format: Paperback

ಶ್ರೀತುಲಸೀ ಅಮೃತಪಾನ:

ಒಂಬತ್ತು ಕಥೆಗಳು
ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾತ್ಮಾನಂದ

ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾತ್ಮಾನಂದರು ಪುರಾಣಗಳ ಆಳ ಆಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಒಂಭತ್ತು ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ದೇವತೆಗಳ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಮಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.