ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ದರ್ಶನ
150.00 135.00 Add to basket
Sale!

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ದರ್ಶನ

150.00 135.00

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ದರ್ಶನ:

ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ
ದೊಗ್ಧಾ ಗೋಪಾಲನಂದನಃ |

ಪಾಥೋ ವತ್ಸಃ ಸುಧೀಭೋಕ್ತಾ
ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್ ||

ಸರ್ವೋಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಗೋವುಗಳು. ಗೋವುಗಳ ಅಮೃತವನ್ನು ಹಿಂಡುವಾತನು ಗೋಪಾಲನಂದನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು. ಅರ್ಜುನನು ಕರುವಾಗಿರುವನು ಗೀತಾಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಸುಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು ಅಮೃತಪಾನ ಮಾಡತಕ್ಕನಾಗಿರುವನು. ಗೀತೆಯ ಧರ್ಮಬೋದೆಯೇ ಮಹತ್ತಾದ ಅಮೃತವು.

ಅದು ನಿಮಿತ್ತವೆ ಸಕಲಶಾಸ್ರ್ತವ
ಹಮಳದಿಂ ನೆರೆಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ
ಸದಮಲದ ಮುಖಕಮಲದಿಂಡೂಯಿಸಿದ ಗೀತೆಯನು ।

ಮುದದಿ ಮನವನು ಪದ್ಮನಾಭನ
ಪಾದಕಮಲದಲಸಿ ನಿಲಿಸಿ ಗೀತೆಯ
ಪದುಳದಿಂ ಪಠಿಸುವದು ಮಂತ್ರವಿದೆಂದನಾ ಮುನಿಪ ।।

  • Book Format: Paperback
  • Author: srinivas k Desai
  • Category: spiritual
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Prakashana

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.