ಚಿತ್ತ ಚಿತ್ತಾರ
100.00 60.00 Add to basket
Sale!

ಚಿತ್ತ ಚಿತ್ತಾರ

100.00 60.00

ಈ ಕೃತಿಯು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿಯವರು ಬರೆದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣ, ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ತಾರತಮ್ಯ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು – ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಥಾ ಸಂಕಲನವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.

  • Author: Malati Mudakavi
  • Category: Stories
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sneha Prakashana
  • Book Format: Ebook

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.