ಫ್ರಾಂಕನ್ ಸ್ಟೈನ್
80.00 79.00 Add to basket
Sale!

ಫ್ರಾಂಕನ್ ಸ್ಟೈನ್

by Rohith Chakrathirtha

Sold by Ayodhya Publications

80.00 79.00

ಇದು ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಕೃತಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ. ಫ್ರಾಂಕೆನ್ ಸ್ಟೈನ್ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖಕಿ ಮೇರಿ ಶೆಲ್ಲಿ ಬರೆದ 1818ರ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಕೆನ್ ಸ್ಟೈನ್ ಎಂಬ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

  • Book Format: Paperback
  • Author: Rohith Chakrathirtha
  • Category: Stories
  • Language: Kannada
  • Publisher: Ayodhya Publications
  • Year Published: 2020
  • ISBN: 978-81-945146-7-1
  • Pages: 100+4

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.