ಕಥೆ ಹೇಳುವೆ…
$1.09 $0.98 Add to basket
Sale!

ಕಥೆ ಹೇಳುವೆ…

by Gururaj Benakal

Sold by Sahitya Prakashana

Paperback

$1.09 $0.98

ಕಥೆ ಹೇಳುವೆ…:

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥೆಗಳೆಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ- ಕಥೆಗಳ ವಿಷಯ, ಸರಳ ರಚನೆ, ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಥೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವ, ಅನುಪಮ ಅಗಾದ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ,ಟೀವಿ ಗೀಳಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಾಯಂದಿರು, ಹಿರಿಯರು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಜಿನಿಯರೋ, ವೈದ್ಯರೋ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿ ಸುಖ(?) ಪಡುವುದೇ ಅವರ ಪರಮಗುರಿ ಎಂಬ ಮನೋವಿಕಾರ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಲವನ್ನು ವ್ಯಹಿಸದಂತಹ, ಪುಟ್ಟಪುಟ್ಟ ಕಥೆಗಳನ್ನೂ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಓದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಸರಳತೆ, ಕಥಾ ವೈವಿದ್ಯತೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಾಗಲಿ ಕಥೆಗಳ ಓದು….

  • Book Format: Paperback
  • Author: Gururaj Benakal
  • Category: Children Stories
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Prakashana

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.