ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಥೆ
$2.38 $1.43 Add to basket
Sale!

ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಥೆ

$2.38 $1.43

ಈ ಪುಸ್ತಕವು   ಶಿವಕುಮಾರ ಮಾವಲಿ  ಅವರು ಬರೆದ ಕಥಾ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  • Category: Short stories
  • Author: Shivakumar Mavali
  • Publisher: Bahuroopi
  • Pages: 160
  • Year Published: 2019
  • ISBN: 978-81-941661-1-5
  • Book Format: Ebook

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.