Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಜಗದ್ವಂದ್ಯ ಭಾರತಂ – ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದ ಭಾರತದೊಲ್ಲೊಂದು ಸುತ್ತು

ಪ್ರತೀ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಈಗ ನಿಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ದಾರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ: ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ೭೩ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬಾವುಟದೊಂದಿಗೆ !?