Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ತತ್ವ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವುದು,
ತತ್ವ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ – ‘ ತತ್ವ ‘ ಎಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ , ಪರಮಾತ್ಮ , ನಿಜಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ . ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . ‘ ಪದ ‘ ಎಂಬುದನ್ನು ‘ ಹಾಡು ‘ ‘ ಹದಗೊಂಡ ಶಬ್ದ ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ , ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತತ್ವಪದ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ .
ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ ಅವರಿಂದ ತತ್ವ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ