Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಡಾ. ಗಿರಡ್ಡಿ – ಒಂದು ನೆನಪು

ಡಾ. ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ಕುರಿತ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು “ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ” ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖನಗಳ ವಾಚನದ ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮೊಡನೆ: ಡಾ. ಏನ್. ಎಸ್. ಗುಂಡೂರ್ ಡಾ. ಶಶಿಧರ್ ನರೇಂದ್ರ   […]